Nyheter

– Etter debatten som har vært den siste tiden vil Høyre markere at vi står fast ved abortloven slik den er utformet i dag. Vi mener den ivaretar avveiningene mellom kvinners rett til å bestemme over egen kropp og hensynet til det ufødte liv, sier Høyre-leder og statsminister Erna Solberg.

Tar standpunkt

I søndagens sentralstyremøte, vedtok regjeringspartiet at de slår ring om abortloven. Dermed tar regjeringspartiet et tydelig standpunkt i abortdebatten som har rast de siste ukene etter at flere ungdomspartier har tatt til orde for å fjerne abortnemndene og utvide abortgrensen.

AUF, Fremskrittspartiets Ungdom og Sosialistisk Ungdom går alle inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. Rød Ungdom går inn for uke 22, mens Unge Venstre-leder Sondre Hansmark går lengst med sitt forslag om abortgrense på 24 uker.