Onsdag kom den første store forskningsrapporten om fattige tilreisende i København, Stockholm og Oslo, laget av forskningsstiftelsen Fafo. 1.200 rumener er intervjuet. Konklusjonen er klar: