Dermed er Opplysningsvesenets fond (OVF) igjen under press, nå fra uventet politisk hold. Tidlig-ere har nettopp Høyre opptrådt som en garantist for at staten skal holde seg unna OVFs pengesekk. Nå er tonen en annen: