Oppgjør om tigging rammer igjen Høyre – denne gangen i oppgjøret om nytt prinsipprogram. Slaget står i landsmøtesalen i dag. Jan Tore Sanner og programkomiteens forslag om at «at alle mennesker har rett til å be om hjelp, herunder også tigging» er for drøy for flere tunge lag.