Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig besluttet at de ikke vil behandle anken fra Jan Kåre Christensen.