For første gang på lenge går Arbeiderpartiet til valg på å øke skattene. Det er trolig ikke tilfeldig. Siden årtusenskiftet har nordmenns skattevilje økt radikalt. Da Ap i januar offentliggjorde sitt programutkast ble det kjent at de gikk inn for 15 milliarder kroner i skatteøkninger.