– Me vil arbeide for regelendringar på nasjonalt nivå, fortel kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap), som har ansvaret for hovudstadens trus- og livsynsspolitikk.