Mandag 8. januar ble det kjent at indisk høyesterett skal revurdere paragraf 377 i straffeloven, som forbyr «unaturlig, kjødelig ­omgang med menn, kvinner eller dyr». Loven, som først og fremst blir brukt overfor overgrep mot barn, har også blitt tolket som et forbud mot homofil sex. Paragraf 377 har vært gjeldende i indisk straffelov fra 1861, og strafferammen er livsvarig fengsel.