– Jeg vil ta initiativ til at denne saken kommer opp på bispedømmerådets møte i juni. Vi må drøfte ansettelsespraksisen av prester i lys av årets kirkemøtevedtak, sier Jan Olav Olsen, leder i Agder og Telemark bispedømmeråd.