Seneste i januar sa 38 kirkeledere i den anglikanske kirke, som har Church of England som moderkirke, et kraftfullt nei til likekjønnet samliv: