Kulturdepartementet betaler ut 166.000 kroner i halvårlig støtte til Islamsk Råd Norge (IRN), men velger å holde igjen de 484.000 kronene rådet var lovet i økt støtte.