Mye infrastruktur skal bygges i verden. Veier, flyplasser, kraftforsyning fra vind, vann og sol er bare noe av det. Skal Oljefondet få lov til å investere i den typen prosjekter, ikke bare i aksjer som selges over verdens børser?