– Jeg mener at vi som regjering har klart å løfte frem de rusavhengiges situasjon til å være på toppen i den helsepolitiske debatten. Tilbudet til rusavhengige og deres pårørende har vært en hjertesak for meg, sier Høie.