Nyheter

– Vern mot kjønnsdiskriminering er en grunnleggende rettighet. Det samme er tros- og livssynsfrihet. Det innebærer at staten ikke skal involvere seg i tros- og livssynssamfunnenes indre liv. Statens oppgave er å beskytte trosfriheten, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i Stortinget i går.