Søndag morgen hadde nemlig dåpsbarnet 39,5 i feber. Abel var pjusk og utilpass, og foreldrene så det ikke tilrådelig å ta ham med til kirken.