Rettssaka er historisk. Knapt nokon gong tidlegare har ein norsk domstol handsama ei sak der tiltalte har trygla om å bli tiltalt.