Den engelske kirke har besluttet at de skal diskutere velsignelse for likekjønnede par, skriver The Guardian 21. oktober. Beslutningen ble tatt av biskopen i Hereford, Richard Frith, og er historisk i den forstand at Den engelske kirke aldri har vært villig til å diskutere verken likekjønnet vigsel eller velsignelse tidligere.