I anledning FN-dagen onsdag møttes de øverste religiøse lederne i Norge til samtale om menneskerettigheter og religionsfrihet. Siden oppstarten i 1996 har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) samlet de administrative lederne for norske tros- og livssynssamfunn.