Lederen for komiteen som skal arrangere vekkelseskampanje med Franklin Graham i Oslo Spektrum, avviser kritikk for ikke å ta avstand til hans «politiske teologi».