– Det er kjempeviktig å høre hva menighetene rundt i landet tenker om den nye loven, og jeg har stor tiltro til at menighetsrådene er i stand til å komme med egne uttalelser, sier leder i preste-
foreningen, Martin Enstad.