Nyhet

Det handler om hvor det tilsynelatende er mest religiøsitet og oppslutning om trossamfunn. Tradisjonelt betraktes det kristne såkalte bibelbeltet som stripen langs kysten av Sør- og Vestlandet, men hvor er det tilsvarende islamske koranbeltet?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har funnet en slags fasit ved å studere svarene fra Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i 2016, kombinert med medlemstall i norske tros- og livssynssamfunn.

LES MER: En million muslimer?

Konsentrert rundt Oslo