I Statsbudsjettet står det at Arendal fengsel avdeling i Kleivgrend i Fyresdal skal legges ned i mars neste år. Begrunnelsen er at et nytt fengsel i Froland med plass til 198 innsatte skal prioriteres. Meldingen om at det lille åpne fengselet med 28 innsatte ikke lenger skal være en del av bygda i Vest Telemark, ble mottatt med sorg og skuffelse av flere i bygda.