Mens et sjeldent drama om regjeringen pågår, erkjenner sentrale aktører i både KrF og Venstre at flere av profilsakene de har kjempet frem gjennom seks års samarbeid med Frp kan gå en usikker fremtid i møte. For på felt etter felt har det nettopp vært samarbeidsavtalen eller regjeringsplattformene som har sikret verdisakene for nettopp de to partiene.