– Vi har lært masse av det som har skjedd de siste årene. Man kan vokse på motgang også. Nå retter vi blikket fremover og fokuserer ikke på fortiden, men fremtiden, sier Abdirahman Diriye.