Torsdag legger Røde Kors frem en rapport som dokumenterer enorme globale gap i tilgangen til helsetjenester. På nyutviklet indeks er 21 av de 25 verst stilte landene afrikanske.