Nyhet

Sierra Leone er i dag et av landene i verden med høyest mødredødelighet, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Myndighetene i Sierra Leone anslår at det dør 1.165 kvinner per 100.000 levende fødsler. Men likevel er det sjeldent vi hører om landet, som Leger Uten Grenser (MSF) har listet som en «glemt krise».

– Dette er den langsiktige ettervirkningen av ebolaepidemien i Sierra Leone. Leger Uten Grenser, jeg og andre aktører advarte om at dette ville bli en stor utfordring. At man bør ha satset på langsiktig styrking av helsevesenet, sier Morten Bøås (PhD), seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

For mange kvinner kommer hjelpen for sent, fordi det er for lang vei til nærmeste helsestasjon. Landet mangler også kvalifisert medisinsk helsepersonell, særlig fødselshjelpere eller jordmødre. Flest kvinner dør av blødning i tilknytning før, under eller etter en fødsel. Utstyrsmangel og mangel på blod, stabil strøm- og vannforsyning preger mange av de lokale helseklinikkene.

Landet som allerede før ebolakrisen hadde altfor få leger, sykepleiere og jordmødre, mistet rundt ti prosent av helsearbeiderne sine til ebolautbruddet fra i 2014 og 2015, ifølge MSF.