Nyhet

I forrige uke vedtok det islandske Alltinget at alle på Island skal være organdonorer, med mindre de aktivt reserverer seg. Forslaget fikk støtte fra 52 av de 54 parlamentarikerne som var til stede, mens to stykker stemte avholdende.

Spørsmålet om alle i utgangspunktet skal være organdonorer, har også vært oppe til diskusjon i Norge, senest da Stortinget behandlet den nye Transplantasjonslova i 2015. Loven innførte blant annet krav om at pårørende skal konsulteres, dersom avdøde ikke har tatt et aktivt standpunkt til å donere sine organer. Tidligere hadde leger gjennomført slike samtaler som sedvane.

Ikke krav, men vanlig praksis, å spørre pårørende

Ifølge Hege Kuhle, som er daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon, er det en rekke europeiske land som har såkalte «opt out»-lover på papiret, men praksisen er sjelden like streng som loven skisserer.