Nyheter

I forrige uke vedtok det islandske Alltinget at alle på Island skal være organdonorer, med mindre de aktivt reserverer seg. Forslaget fikk støtte fra 52 av de 54 parlamentarikerne som var til stede, mens to stykker stemte avholdende.