– Nå er det mer lov å være «åpen». Man slipper å bli avkrevd absolutte standpunkter, sier professor Pål Repstad, religionssosiolog ved Universitetet i Agder.