Solberg-regjeringen ønsket å holde tallet på kvoteflyktninger til Norge lavt.