Henrik Syse og Hanna Helene Richardsen hadde nettopp vendt tilbake til Norge etter å ha studert sammen i USA. Begge ønsket å engasjere seg i noe de var opptatt av, og som ga mening og inspirasjon. Da Henrik Syse meldte seg til søndagsskoletjeneste etter gudstjenesten i 1992, visste han ikke at han skulle være det 27 år senere.