– Dette kan være et demokratisk problem. Kirken er tjent med enda mer åpenhet i sine demokratiske prosesser – ikke mindre, slik jeg opplever er tilfelle her, sier Kjellfred Dekko, ­bispedømmerådsleder i Tunsberg ­bispedømme.