Ordet kom inn i det offentlege ordskiftet fordi det kom for ein dag at sjukehus tolka abortlova ulikt når gravide med fleirlingar søkte å få fjerne eit foster.