Utvalet som utgreier lindrande behandling går no gjennom og vurderer dagens palliative tilbod. I rapporten som helseminister Bent Høie (H) får oppunder jul, skal utvalet leggje fram forslag til tiltak som skal møte behova til både pasientar og pårørande, «uavhengig av diagnose, alder og andre forhold».