Nyheter

Nordmenn er eit kjøpesterkt publikum. Vi er glade i gambling og fell lett for ønskje frå barnemunn.

Dette ser TV-selskap og TV-kanalar. Ved å produsere og sende programma frå utlandet, frå land som tillet reklame for pengespel og reklame som masserer barnesinn, omgår selskapa norsk lov som har absolutte forbod mot slik reklame.

Vårt Land fortalte i går at TV-distributørar, som er eigde av staten og ei rekkje kommunar, også omgår reklameforboda. For dei sender barne-TV-kanalar som er produserte i utlandet, med norske tekstar og med norskspråkleg reklame.

LES MEIR Offentleg eigde TV-selskap omgår norsk lov