«I USA bruker republikanere og demokrater mest tid på å drive valgkamp i vippestater, for å overbevise usikre velgere som kan avgjøre valgresultatet. På samme måte la katolske og protestantiske styresmakter hekseforfølgelser til områder der de konkurrerte om tilhengere, for å vinne lojalitet hos ‘usikre’ kristne,» skriver de to amerikanske økonomene Peter Leeson og Jacob Russ ved George Mason University, som nylig presenterte en ny hypotese om hekseforfølgelsene i Europa.