Måndag låg morgonstilla over konsentrasjonsleiren Auschwitz. I det sola bryt gjennom tåka går den første prosesjonen inn porten. Inn under stålskiltet som lova «Arbeit macht frei». Forbi treskiltet med daudingskallen.