Da Ingrid B. Bergquist, som er tidligere diakon i Sør-Hålogaland, fikk vite at vigslede diakoner i bispedømmet ikke lenger får dele ut nattverd, ble hun sjokkert.