– Jeg vil ikke spekulere i hva Venstre gjør før de eventuelt har landet en beslutning. Men det realpolitiske er at KrFs posisjon ikke endrer seg radikalt om Venstre går inn, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.