Ledelsen i Høyre, Frp, Venstre og KrF møttes til planlagt ryddemøte for å sortere hva slags forpliktelser fra forrige fire år som ennå gjelder mellom dem. På kostnadssiden kommer Hareide nå med et varsel: