– Hovudproblemet er at vi ikkje veit korleis formuleringane i forskrifta kan slå ut. Det gjer oss usikre, seier Øystein Dahle.