Direktøren ved Arena Senter 
for Europastudier mener at sosial­demokratiske partier delvis er offer for en velstandsutvikling de selv har lagt mye av fundamentet til: