Justisdepartementet vil ikke at mange religiøse organisasjoner skal få muligheten til å lete fram framtidige nemnd­medlemmer som kan avgjøre de vanskeligste asylsakene Utlendingsnemnda (UNE) behandler. Men departementet har sagt ja til at kirkesamfunn og kristne organisasjoner skal ha jevnlige møter med UNE om hvordan konvertitter blir behandlet av nemnda.