Onsdag offentliggjorde regjeringen den nye, nasjonale veilederen for skolegudstjenester. Der oppfordres alle norske skoler til å tilby skolegudstjenester ved juletider, selv om det til syvende og sist er skoleeier, altså kommunen, som avgjør om skolen skal delta på en skolegudstjeneste
eller ikke.