Kachindamoto er yngst av tolv søsken og regnet aldri med å bli farens etterfølger som høvding i et stort distrikt i Malawi i det sørøstlige Afrika. Når det likevel skjedde, har hun som samfunnsleder satt kampen mot barne­ekteskap øverst på listen av kampsaker.