– Det har vært kjempeviktig for oss å stå så tett vi kan med Arne i den kampen han kjemper, sier Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken.