Egyptiske, marokkanske og palestinske unge menn har like patriarkalske og kvinnediskriminerende oppfatninger som den eldre generasjonen menn.