Nyheter

På papiret er det en pen fjær i hatten for palestinske selvstyremyndigheter, som ellers sliter i tung motbakke:

Ved årsskiftet overtar Palestina formannskapet etter Egypt for de såkalte G 77-landene. Gruppen består av 134 av FNs medlemsland, som dermed utgjør den klart største gruppen av land innenfor FN-systemet. Medlemslandene teller 80 prosent av verdens befolkning.

LES MER: Palestinsk skyts slår tilbake

Symbolsk seier