Gaver utgjør storparten av TV Visjon Norges inntekter, som i 2015 alene utgjorde 106 millioner kroner. Kanalen er heleid av Visjonskirken. Styrelederen i denne menigheten heter Jan Hanvold. Dette er mannen som også er frontfigur, redaktør og styreleder i TV Visjon Norge.