Trakasseringsvarslene Norad har mottatt dreier seg ikke om norske bistandsarbeidere, men om forhold innen lokale organisasjoner i samarbeidsland.