«Brobygger» var ordet SV-lederen brukte om seg selv da han oppsummerte det politiske året sammen med resten av ledertroikaen på spisestedet Grådi på Oslos østkant.